Statement Corona

Algemeen

 • Voedselveiligheid, veiligheid en gezondheid tezamen met business continuïteit zijn de eerste prioriteiten van Vergeer Holland. Momenteel zien wij met betrekking tot het oprukkende Corona-virus geen directe problemen voor uitleveringen van onze producten.
 • Over het algemeen wordt voedsel niet gezien als mogelijke drager van het Corona-virus. Daarnaast passen Vergeer Holland en al haar leveranciers aantoonbaar HACCP principes toe.
 • Vergeer Holland heeft een multidisciplinair team geïnstalleerd dat nauwgezet alle ontwikkelingen volgt welke mogelijk effect kunnen hebben op medewerkers en beschikbaarheid van producten.
 • Leveranciers van flexibele arbeid hanteren maatregelen die aansluiten op de maatregelen van Vergeer Holland.
 • Personeel is gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling voor “kinderopvang” welke van toepassing is op personen die actief zijn in een vitale sector. Hiervoor is een standaard verklaring beschikbaar gesteld.

Gezondheid en hygiëne

 • Vergeer Holland volgt de richtlijnen van het RIVM op, met betrekking tot (hand)hygiëne en hoesten/niezen en informeert hierover ook haar personeel en bezoekers.
 • Vergeer Holland heeft een verscherpt bezoekersbeleid geïmplementeerd, waarbij bezoekers gevraagd worden om te verklaren dat zij niet in één van de getroffen gebieden geweest zijn en geen Corona-virus gerelateerde verschijnselen hebben.
 • Personeel is extra gewezen op het belang van persoonlijke hygiëne. Er wordt aangespoord tot extra handen wassen. Ook is het schudden van handen niet toegestaan. De externe schoonmaakpartij neemt extra hygiëne-maatregelen en de frequenties te verhogen. Hierbij ligt de focus op locaties waar veel activiteit en verkeer plaatsvindt.

Reizen

 • Medewerkers is gevraagd om aan te geven of ze de afgelopen tijd in besmette gebieden geweest zijn, zodat er direct passende maatregelen genomen kunnen worden.
 • Er is een reisbeperking in algemene zin ingesteld en een reisverbod voor zakelijk reizen naar buitenland ingesteld naar de besmette gebieden.
 • Het reizen tussen de verschillende vestigingen wordt tot een minimum beperkt.
 • Het bezoeken van klanten/relaties of het ontvangen van bezoek wordt eveneens tot een minimum beperkt.

Chauffeurs

 • Er is voor chauffeurs (zowel inkomend als uitgaand) een specifiek protocol opgesteld. Hierbij is alles erop gericht om persoonlijk contact met de Vergeer Holland-medewerkers te minimaliseren.
 • Er zijn specifieke regels opgesteld over hoe om te gaan met vrachtdocumenten.

Toegang

 • Medewerkers, inleenkrachten, externen die gezondheidsklachten hebben die verband houden met het Corona-virus, worden niet tot het bedrijf toegelaten. Bij twijfel wordt contact opgenomen met leidinggevende of HR.
 • De routing om van en naar de werkplek te komen is gewijzigd ter voorkoming van kruisende stromen, deuren van kantoorafdelingen dienen gesloten te zijn.

 Werktijden en pauzes

 • Werktijden voor de Operatie worden verschoven om grote groepen personen tegelijkertijd op dezelfde plaatsen te voorkomen, ditzelfde geldt voor de pauzetijden.
 • Kantoormedewerkers dienen de lunch op de werkplek te nuttigen in plaats van in het bedrijfsrestaurant.

 Focus op Productie

 • Uit ondersteunende afdelingen, inclusief de kantoorafdelingen worden medewerkers vrij gemaakt om bij te springen in het primaire proces.
 • Alle medewerkers dienen zich zoveel mogelijk flexibel op te stellen in zowel taken/activiteiten als in tijd om het primaire proces doorgang te kunnen laten vinden.

 Continuïteit

 • Er zijn binnen Vergeer Holland organisatorische en ICT voorbereidingen getroffen om waar mogelijk op kritische functies medewerkers te kunnen laten thuiswerken en om het proces optimaal te ondersteunen. Thuiswerken wordt gestimuleerd.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.