Update Next generation - Vergeer Holland gaat voor BREEAM Outstanding

BREEAM
Als dynamisch en ondernemend bedrijf streeft Vergeer Holland naar continuïteit en een gezonde groei – maar zeker niet ten koste van alles. Verantwoord en duurzaam ondernemen is iets waar Vergeer Holland elke dag aan werkt. Het is logisch hier ook bij de nieuwbouw rekening mee te houden. Om die reden is ervoor gekozen om dit stuk nieuwbouw langs de BREEAM methodiek op te zetten.

BREEAM is een methodiek om de duurzaamheidsprestatie van vastgoed te beoordelen. Door het ontwerp langs deze lat te leggen en te bouwen naar deze maatstaven creëren we een duurzamere gebouwde omgeving. Hier hebben de gebruiker, de maatschappij en het milieu baat bij. BREEAM kent een kwalitatieve weging van 1 tot 5 sterren. Voor deze ontwikkeling is er de ambitie om 5 sterren te behalen.

Bij het realiseren van deze plannen zijn de nodige ontwerpmaatregelen nodig en is er kennis nodig van de BREEAM methodiek. Om de ambitie waar te maken is ervaren adviesbureau W4Y aangetrokken om samen met RDG ontwerp & Advies, De Vries en Verburg, Feniks en Sparkling Projects zorg te dragen voor succes. Samen hebben zij het project ontworpen. Ook tijdens realisatie zullen zij samen optrekken om de 5 sterren beoordeling waar te maken.   

De diverse installaties worden verzorgd door E-installateur Kromwijk Elektro, W-installateur Plomp installatie techniek en K-installateur Voets en Donkers.

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

Vanuit de 5 sterren BREEAM ambitie zijn er een flink aantal duurzame maatregelen in het ontwerp opgenomen. Tijdens de bouw wordt het energieverbruik gemonitord waardoor inzicht wordt verkregen in milieubelasting, om deze te reduceren. Daarnaast wordt er gerecycled materiaal gebruikt. Andere duurzame ontwerpmaatregelen zijn o.a. het opstellen van een vervoersplan, de installatie van laadpalen voor elektrisch vervoer en er is een ecoloog betrokken bij de sloop, het ontwerp en het bouwproces. Deze laatste zorgt ervoor dat de impact op flora en fauna gedurende het totale project beperkt is en de ecologische waarde tijdens gebruik toeneemt. De geselecteerde aannemer voor het project is ISO14001 gecertificeerd. 

Omvang van het project

In totaal zal er een gebouw met industriefunctie gerealiseerd worden met een omvang van 24.637 m2 bruto vloeroppervlakte. Het gebouw is ingedeeld in een aantal ruimtes met elk hun eigen functie en afmeting. Voor het merendeel zal er een industriefunctie zijn met 22.057,4 m2 dit alles gemeten conform NEN 2580. Daarnaast zijn er nog verkeersruimten (1262.1 m2), opslagruimten (7.743 m2) en bijeenkomstfunctie oppervlak (346,4 m2). Ook wordt 467,4 m2van het oppervlak bestemd voor een kantoorfunctie. De oppervlakte van het perceel is 21,68 hectare.

Verwacht energiegebruik
Er worden veel energiebesparende maatregelen toegepast die het totale energiegebruik zullen beperken. Energie wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen. Daarnaast zal ook de restwarmte van koelinstallaties gebruikt worden en worden koudemiddelen met GWP<5 geselecteerd. Het verwacht verbruik van fossiele brandstoffen is 0 kWh/m2 BVO, het verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen: 8 kWh/m2 BVO. Het nieuwe pand is daarmee zeer energiezuinig met een verwacht energieverbruik van 40 kWh/m2 BVO.


Verwacht waterverbruik

Het verwachte percentage van waterverbruik dat wordt onttrokken aan hemelwater of grijs water is 5%. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van waterzuinig sanitair. Het waterverbruik per dag wordt geschat op 6 m3/jaar/persoon.  


BREEAM-NL credits

Onderstaande is een overzicht van de BREEAM credits die voorzien zijn in het ontwerp. Wanneer deze credits op een door de assessor goedgekeurde manier worden geïmplementeerd zal dit leiden tot een uiteindelijke BREEAM-score van 90,34% en Outstanding 5 sterren. Voor de precieze inhoud van deze credits verwijzen wij naar de BRL BREEAM-NL Nieuwbouw v2 2014.

Management 1-2-3-4-6-8-9-11-12

Gezondheid 1-4-5-8-9-10

Energie 1-2a-4-5-6-8-26

Transport 3a-4-5-7-8

Water 1a-2-3-4-5-6

Materialen 1-5-7-8

Afval 1-2-3a-5-6

Landgebruik en ecologie 1-3-4-6

Vervuiling 1-2-3-4-6-7-8

Kosten en baten

De extra investeringen in duurzaamheid betekenen in dit project vooral het maken van slimme keuzes in het productieproces en het realiseren van extra energie- en watermeters. Het resultaat is een besparing op de energielasten en practice what you preach inzake het MVO beleid gericht op het bevorderen van duurzame energie en energiebesparing.

Tips voor volgend project
De lessons learned zullen bij oplevering gezamenlijk opgesteld worden en aan de Case Study toegevoegd worden.

Persoonlijke aandacht voor toekomstige gebruiker

De directie van Vergeer Holland is nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Dennis  is aanwezig bij de ontwerp vergaderingen en vormt een wezenlijk onderdeel van het ontwerpteam. Zo kan het te realiseren gebouw optimaal afgestemd worden op de wensen van de gebruiker. Ook tijdens de bouw zal hij en zijn medewerkers betrokken blijven als onderdeel van het bouwteam.